Budowanie kultury organizacji placówki pod kątem osób o indywidualnych potrzebach.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom ochrony zdrowia, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat niepełnosprawności oraz zróżnicowanych potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Pomożemy usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, które będą mieć znaczenie w codziennej pracy w placówce medycznej. Będziemy rozmawiać także o savoir vivre wobec pacjentów ze szczególnymi potrzebami, byście swoimi codziennymi postawami i komunikacją wspierali idee włączenia społecznego. Ramowy program szkolenia: • Dlaczego o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach mówimy dziś? Wprowadzenie w oparciu o zmiany prawne i społeczne w Polsce i na świecie. • Dlaczego warto zwiększać dostępność placówek medycznych? • Rola personelu medycznego i niemedycznego we wdrażaniu dostępności. • Potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową a główne bariery fizyczne w placówkach medycznych. • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – jak wspierać z zachowaniem godności i autonomii. • Zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami

O prowadzącym

Anna Fabiszak–Muzyka Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi  w nich pracujących. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi HRM. Specjalizuje się w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem i certyfikowanym doradcą w zakresie CSR. Współpracuje z firmami w zakresie podnoszenie kompetencji zespołów wykorzystując metody szkoleniowe, konsultacyjne oraz coachingowe. Pracowała m.in. dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., real;, KOLPORTER, Akzo Nobel Sp. z o.o. Poczta Polska S.A.,ORANGE S.A., POLPHARMA, BOSH, DHL. Obecnie ściśle związana z branżą medyczną, od czerwca 2019 roku pracuje jako Ekspert w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Przez ostatnie lata współpracuje z placówkami leczniczymi w zakresie doradztwa HR oraz szkoleń. Prowadzi szkolenia z zakresu: efektywnej komunikacji z pacjentem, budowanie postawy asertywnej w relacjach z pacjentem, budowanie efektywnych zespołów dla managerów placówek, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Oprócz szkoleń aktywnie wspiera placówki w działaniach związanych z organizacją i zarzadzaniem placówką. Ekspert w zakresie dostępności, autor standardów dla POZ oraz szpitali. Audytor w projekcie „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Absolwentka Studium Podyplomowego z zakresu Zarzadzania w Ochronie Zdrowie przy WSPiZ.
Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty1200zł brutto

Szkolenie zawiera:

  • 1 zagadnienie
  • 1 Temat
  • 1 quiz
  • Certifikat