Warunki realizacji usługi

Płatności

PayU

Natychmiastowe płatności z PayU

Płatności PayU pozwalają na dokonanie szybkiej płatności poprzez przekierowanie do wybranego banku lub kartą płatniczą.

Wpłatę otrzymujemy tuż po jej zrealizowaniu, dzięki temu jest to najszybsza metoda opłaty zamówienia.

Reklamacje

 1.  Właściciel dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługi były pełnowartościowe i rzetelne.
 2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, treścią materiałów udostępnionych Klientowi, opłatami za Usługi czy ilością zakupionych Usług.
 3. Klient może zgłosić reklamacje wysyłając ją na adres poczty elektronicznej platformalernet@zdrowemiasto.org.
 4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia, Właściciel zgłosi się do Klienta o uzupełnienie powyższych danych.
 5. Właściciel jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zgłoszeniu reklamacji do ustosunkowania się do roszczenia klienta i powiadomienia Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Właściciela.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Rezygnacja z zamówienia

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio złożonego zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem rezygnacji z zamówienia jest właściwe poinformowanie Właściciela o zamiarze rezygnacji z zamówienia za pomocą środków komunikacji wskazanych powyżej oraz uzyskanie od Właściciela zgody na rezygnację z zamówienia.
 3. W sytuacji uzyskania przez Klienta zgody Właściciela na rezygnację umowę uznaje się za niebyłą.
 4. Rezygnacja z usługi po otrzymaniu materiałów i ich pobraniu jest niemożliwa.
 5. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji.