Obsługa bez barier

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji. Są to osoby niesłyszące, niedowidzące, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 mln osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 mln i będą stanowić blisko 30% ludności. Im zatem starsze jest społeczeństwo, tym bardziej potrzebne są szkolenia uświadamiające w jaki sposób wyrównać szanse osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie szkolenia składającego się z 7 modułów dowiecie się Państwo w jaki sposób prowadzić korespondencję i obsługiwać klientów ze szczególnymi potrzebami, jak umieszczać informacje dostępne na stronach www lub mediach społecznościowych. Ponadto omówione zostaną praktyczne aspekty korzystania ze sprzętów komputerowych oraz usług publicznych.  

O prowadzącym

Anna Fabiszak–Muzyka     Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi  w nich pracujących. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi HRM. Specjalizuje się w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem i certyfikowanym doradcą w zakresie CSR. Współpracuje z firmami w zakresie podnoszenie kompetencji zespołów wykorzystując metody szkoleniowe, konsultacyjne oraz coachingowe. Pracowała m.in. dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., real;, KOLPORTER, Akzo Nobel Sp. z o.o. Poczta Polska S.A.,ORANGE S.A., POLPHARMA, BOSH, DHL. Obecnie ściśle związana z branżą medyczną, od czerwca 2019 roku pracuje jako Ekspert w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Przez ostatnie lata współpracuje z placówkami leczniczymi w zakresie doradztwa HR oraz szkoleń. Prowadzi szkolenia z zakresu: efektywnej komunikacji z pacjentem, budowanie postawy asertywnej w relacjach z pacjentem, budowanie efektywnych zespołów dla managerów placówek, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Oprócz szkoleń aktywnie wspiera placówki w działaniach związanych z organizacją i zarzadzaniem placówką. Ekspert w zakresie dostępności, autor standardów dla POZ oraz szpitali. Audytor w projekcie „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Absolwentka Studium Podyplomowego z zakresu Zarzadzania w Ochronie Zdrowie przy WSPiZ.
Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty1200zł brutto

Szkolenie zawiera:

  • 1 zagadnienie
  • 1 Temat
  • 1 quiz
  • Certifikat